GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Verilerinizin Veri Sorumlusu kimdir?

Veri denetleyicisi:

 1. Sosyal mezhep: NEXUS AZAFATAS, SL
 2. CIF: B98033673
 3. Kayıt ofisi: C / ANTIGUA SENDA DE SENENT 3 - 46023 VALENCIA

 Bizimle iletişim kurmak için, aşağıda detaylandırdığımız farklı iletişim araçlarını hizmetinize sunuyoruz:

 1. telefon: (+ 34) 963 580 542
 2. E-mail: lopd@nexusagencia.com

2. Hakkınızda ne tür verilere sahibiz ve bunları nasıl elde ettik?

Müşteriler ve tedarikçilerle ilgilendiğimiz kişisel veri kategorileri şunlardır:

 1. kimlik verileri
 2. Posta veya elektronik adresler
 3. Ticari bilgiler
 4. Ekonomik ve işlem verileri

Hiçbir durumda özel olarak korunan verileri ele almıyoruz

Ticari bir teklifin, sözleşme tekliflerinin vb. sunulması yoluyla veya doğrudan sizden elde ettiğimiz yukarıda belirtilen tüm veriler. veya şirketiniz aracılığıyla, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin amacını yerine getirmek için gerekli kimlik verilerini ve diğer bilgileri bize sağlayarak. Değişiklik durumunda bize güncel verileri sağlamak sizin veya şirketinizin yükümlülüğü olacaktır.

3. Verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Satış, satış sonrası hizmet, tedarikçi yönetimi, hizmet kalitesi vb. açılardan yürütülen belirli prosedürlerden türetilen farklı faaliyetleri yönetmek için ilgili kişiler tarafından sağlanan verileri işleriz. Bu şekilde, verilerinizi aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmek için kullanacağız:

 1. Web sitemizde yer alan iletişim formu veya şirketimiz ile herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla talep edilen bilgileri göndermek,
 2. Hem potansiyel müşterilere hem de müşterilerimize ilgilerini çekecek ürün ve hizmet teklifleri sunmak,
 3. Müşterilerimizin ve/veya tedarikçilerimizin idari, mali ve muhasebe yönetimini gerçekleştirmek,
 4. Memnuniyet anketleri, pazar araştırmaları vb. size en uygun teklifleri ve optimize edilmiş hizmet kalitesini sunabilmek için vb.

4. Verilerinizi ne kadar süreyle tutacağız?

Farklı iletişim ve/veya bilgi toplama formları aracılığıyla topladığımız potansiyel müşteriler, müşteriler ve tedarikçilerle bağlantılı gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler, ilgili tarafça silinmesi talep edilmediği sürece saklanacaktır. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz tarafından sağlanan veriler, her halükarda konuya göre minimum yasal saklama süreleri gözetilerek, taraflar arasındaki ticari ilişki devam ettiği sürece saklanacaktır.

Her durumda, ortaya çıkan sorulara yanıt verme veya sorunları çözme, iyileştirmeler yapma, yeni hizmetleri etkinleştirme ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği gereklilikleri karşılama ihtiyaçlarımızı dikkate alarak, kişisel verilerinizi makul ölçüde gerekli olan süre boyunca saklayacağız. Bu, ürünlerimizi kullanmayı bıraktıktan veya bu web sitesini kullanmayı bıraktıktan sonra bile kişisel verilerinizi makul bir süre boyunca tutabileceğimiz anlamına gelir. Bu sürenin sonunda kişisel verileriniz tüm sistemlerimizden silinecektir.

5. Verilerinizin işlenmesi için meşruiyetin temeli nedir?

Veri işlemenin türüne göre meşruiyetin temeli aşağıdaki gibidir:

TEDAVİMEŞRULATMA ESASLARI
Muhasebe Yönetimi: müşteriler ve/veya tedarikçilerle fatura yönetimiTaraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve kontrolü
mali yönetim: stopaj, ikramiye vb.Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve kontrolü; Yasal yükümlülüklere uyum
İdari yönetim: lojistik yönetimi, depo, müşteri teslimatları, mal kabulü vb.Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve kontrolü
Pazarlama: Müşterilerimize veya geçmişte bizden ilgili bilgi talep eden kişilere yönelik ürün veya hizmetlerimizle ilgili, müşteri memnuniyeti anketleri yapmak da dahil olmak üzere ticari eylemlerİlgili tarafın (potansiyel müşteriler) özgür ve kesin onayı, bu onayın geri çekilmesinin hiçbir durumda taraflar arasındaki sözleşmenin akdedilmesini şart koşmadığını; Şirketin geçmişte ilgili kişilerce elde edilen veya talep edilenlere benzer ürün veya hizmetlerin tanıtımı ve ticarileştirilmesi konusundaki meşru menfaati.

Kişisel verilerinizi vermemeniz durumunda sözleşmenizi ifa edemeyecek, yasal yükümlülüklere veya kamu yetkilerinden doğan yükümlülüklere riayet edemeyeceksiniz.

6. Verileriniz hangi alıcılara iletilecek?

Bize açıkça yetki vermiş olmanız dışında, kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama faaliyetlerinde kullanmak isteyen herhangi bir üçüncü tarafa aktarmayacağız.

Yasal olarak bizden talep ettikleri durumlarda veya iyi niyetle hareket ederek, bu tür bir eylemin bir yargı kararına uymak için makul bir şekilde gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda, kişisel verilerinizi Kamu İdaresi organlarına ve yetkili Makamlara sağlayabileceğimizi size bildiririz. süreç.; herhangi bir yasal iddia veya talebi yanıtlamak; veya şirketin veya müşterilerinin ve genel kamuoyunun haklarını korumak.

Verilerinizin üçüncü taraflara aktarılmayacağını veya iletilmeyeceğini, bu kişilerin tedavisi ve gözetiminden yalnızca şirketin sorumlu olduğunu bildiririz.

Evet, kişisel verilerinizi üçüncü taraflara sağlayacağız (örneğin, web sitemizi yönetmemize veya anlaşmalı hizmetleri yerine getirmemize yardımcı olan İnternet hizmet sağlayıcıları, bilgisayar destek ve bakım şirketleri, lojistik şirketleri, acenteler ve vergi ve muhasebe danışmanlığı vb.). Her halükarda, bu üçüncü taraflar, her zaman, kişisel verileriyle ilgili olarak yaptığımız aynı güvenlik seviyelerini korumalıdır ve gerektiğinde, kişisel verilerini gizli ve güvenli tutmak için yasal taahhütlerle bağlı olacaktır. . . ve ayrıca bilgileri yalnızca şirketten gelen özel talimatları izleyerek kullanmak.

7. Üçüncü ülkelere veri aktarımı?

Üçüncü ülkelere veri aktarımı öngörülmemiştir.

8. İlgili taraf olarak haklarınız nelerdir?

Herkesin, kendilerini ilgilendiren kişisel verileri ele alıp almadığımız konusunda onay alma hakkı vardır.

Spesifik olarak, ilgilenen kişiler kişisel verilerine erişim hakkını talep edebilir, ayrıca tedavi elektronik yollarla (taşınabilirlik hakkı) gerçekleştirilirse bunları ortak bir formatta ve mekanize okumada alabilirler.

Benzer şekilde, ilgili kişiler, diğer nedenlerin yanı sıra, verilerin toplanma amaçları için artık gerekli olmadığı durumlarda, hatalı verilerin düzeltilmesi hakkını talep edebilir veya uygun olduğunda, silinmesini talep edebilir.

Ayrıca, belirli durumlarda ilgili taraflar verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilir veya belirli durumlarda ve kendi özel durumlarına ilişkin nedenlerle ilgili taraflar verilerinin işlenmesine karşı çıkma haklarını kullanabilirler. Zorlayıcı meşru nedenler veya olası iddiaların uygulanması veya savunulması veya geçerli düzenlemelerde belirtilen istisnalar dışında verilerin işlenmesini durduracağız.

Aynı şekilde, geri çekilmeden önce rızaya dayalı tedavinin yasallığını etkilemeden, verilen rızalarınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahip olduğunuzu size bildiririz.

Aynı şekilde Kullanıcı, dilediği zaman bu belgenin başında görünen iletişim bilgilerini kullanarak bize yazarak ve kimliğinin bir kopyasını ekleyerek yukarıda belirtilen haklarını kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilir.

Ayrıca, özellikle haklarınızı kullanma konusunda tatmin olmadıysanız, aşağıdaki bağlantıya erişerek İspanyol Veri Koruma Ajansına bir talepte bulunma hakkına da sahip olacaksınız:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Öte yandan, Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetlerine Dair 34 Temmuz tarihli 2002/11 sayılı Kanun hükümlerine göre, alıcının önceden açık iznini almadan e-posta yoluyla reklam göndermemeyi taahhüt ediyoruz. Kullanıcı, ilgili kutucuğu işaretleyerek reklam gönderilmesine karşı çıkabilir.

9. YASADIŞI FAALİYET YAPILMASI HALİNDE USUL

Herhangi bir kullanıcı veya üçüncü şahıs, sitede yer alan veya site aracılığıyla erişilebilen web sayfalarında herhangi bir içeriğin kullanımının ve/veya herhangi bir faaliyetin ifasının hukuka aykırılığını ortaya çıkaran olgu veya durumların bulunduğunu düşünmesi halinde, SİTE SAHİBİNE tebligat, kendinizi tam olarak tanıtarak, iddia edilen ihlalleri belirterek ve bildirimde verilen bilgilerin doğru olduğunu ve sizin sorumluluğunuzda olduğunu açıkça beyan eder.

WEB SAHİBİNİN web sitesini ilgilendiren herhangi bir ihtilaflı konu için, VALENCIA (İspanya) Mahkemeleri ve Mahkemeleri yetkili olmak üzere İspanyol mevzuatı uygulanacaktır.

10. YAYINLAR

Site üzerinden verilen idari bilgiler, gerçekliğini ve doğruluğunu tasdik eden tek belge olan kamu idarelerinin resmi gazetelerinde resmen yayımlanması zorunlu olan kanun, tüzük, plan, genel hüküm ve düzenlemelerin hukuki olarak aleniyetinin yerine geçmez. içerik. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, yasal geçerlilik amacı olmaksızın bir kılavuz olarak anlaşılmalıdır.

© NEXUS AZAFATAS, SL