YASAL UYARI

0. AMAÇ VE KABUL

Bu yasal uyarı, web sitesinin kullanımını düzenler www.nexusazafatas.comwww.nexusagency.com (bundan böyle WEB olarak anılacaktır), sahibi olduğu NEXUS AJANSI NEWCO, SL (bundan böyle WEB SAHİBİ olarak anılacaktır).

WEB SAHİBİNİN web sitesine göz atmak, kullanıcının durumuna atıfta bulunur ve bu Yasal Bildirimde yer alan ve değiştirilebilecek hükümlerin her birinin eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelir.

Kullanıcı, internet sitesini yasalara, iyi niyete, kamu düzenine, trafik kullanımlarına ve bu Yasal Uyarıya uygun olarak doğru şekilde kullanmayı taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu yükümlülüğün ihlali nedeniyle doğacak zararlar için SİTE SAHİBİNE veya üçüncü kişilere cevap verecektir.

1. TANIMLAMA VE İLETİŞİM

WEB SAHİBİ, bilgi toplumu ve elektronik ticaret hizmetlerine ilişkin 34 Temmuz tarihli 2002/11 sayılı Kanuna uygun olarak size şunları bildirir:

  • - Kurumsal adı: NEXUS AJANSI NEWCO, SL
  • - CIF / NIF / NIE'niz: B98033673
  • - Kayıtlı ofisi şu adreste: C / ANTIGUA SENDA DE SENENT 3 - 46023 VALENCIA
  • - Ticaret Siciline kayıtlı VALENCIA TOMO 8891, KİTAP 6177, FOLIO 184, BÖLÜM 8, SAYFA V129171
  • - Bizimle iletişim kurmak için, aşağıda detaylandırdığımız farklı iletişim araçlarını hizmetinize sunuyoruz:
  • - Telefon: 963580542
  • - Faks: 963586215
  • - E-posta: lopd@nexusagencia.com

Kullanıcılar ve WEB SAHİBİ arasındaki tüm bildirimler ve iletişimler, posta yoluyla veya yukarıda ayrıntıları verilen diğer yollarla yapıldığında, tüm amaçlar için geçerli kabul edilecektir.

2. ERİŞİM VE KULLANIM KOŞULLARI

Web sitesine ve hizmetlerine ücretsiz olarak erişilebilir, ancak SİTE SAHİBİ, web sitesinde sunulan bazı hizmetlerin kullanımını ilgili formun önceden doldurulmasından sonra şart koşar.

Kullanıcı, WEB SAHİBİNE ilettiği tüm verilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti eder ve yapılan herhangi bir yanlış veya yanlış beyandan tek başına sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, WEB SAHİBİNİN içeriklerini ve hizmetlerini diğerlerinin yanı sıra uygun şekilde kullanmayı ve bunları aşağıdaki amaçlarla kullanmamayı açıkça kabul eder:

a) Suç teşkil eden, şiddet içeren, pornografik, ırkçı, yabancı düşmanı, saldırgan, terörizmi savunan veya genel olarak yasalara veya kamu düzenine aykırı içerik yaymak.

b) İNTERNET SAHİBİNİN veya üçüncü kişilerin elektronik doküman, veri veya fiziksel ve mantıksal sistemlerini değiştirebilecek, bozabilecek, kesintiye uğratabilecek veya hata veya hasar oluşturabilecek ağa bilgisayar virüsleri sokmak veya eylemlerde bulunmak; aynı zamanda, WEB SAHİBİNİN hizmetlerini sunduğu bilgisayar kaynaklarının yoğun tüketimi yoluyla diğer kullanıcıların web sitesine ve hizmetlerine erişimini engellemenin yanı sıra.

c) İNTERNET SAHİBİNE veya üçüncü şahıslara ait diğer kullanıcıların e-posta hesaplarına veya bilgisayar sistemlerinin kısıtlı alanlarına erişmeye çalışmak ve gerektiğinde bilgi elde etmek.

d) Fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal etmek, ayrıca WEB SAHİBİNİN veya üçüncü şahısların bilgilerinin gizliliğini ihlal etmek.

e) Başka bir kullanıcının, kamu idarelerinin veya üçüncü bir kişinin kimliğini taklit etmek.

f) İlgili hakların sahibinin iznine sahip olmadığınız veya yasal olarak izin verilmediği sürece, içeriği çoğaltmak, kopyalamak, dağıtmak, erişilebilir kılmak veya diğer herhangi bir şekilde kamuya açıklamak, dönüştürmek veya değiştirmek.

g) Önceden talebiniz veya onayınız olmadan reklam amaçlı veri toplamak ve her türlü reklam ve iletişimi satış veya diğer ticari amaçlarla göndermek.

Web sitesinin metinler, fotoğraflar, grafikler, resimler, ikonlar, teknoloji, yazılım gibi tüm içeriği ile grafik tasarımı ve kaynak kodları, mülkiyeti İNTERNET SAHİBİNE ait bir eser teşkil eder. kullanıcıya, web'in doğru kullanımı için kesinlikle gerekli olanın ötesinde, bunlar üzerindeki hiçbir kullanım hakkı verilmeyecektir.

Sonuç olarak, bu web sitesine erişen kullanıcılar, çoğaltılan öğelerin daha sonra üçüncü şahıslara devredilmemesi, ağlara bağlı sunuculara kurulmaması veya herhangi bir türe tabi olmaması koşuluyla, içeriği görüntüleyebilir ve uygun olduğunda yetkili özel kopyalar oluşturabilir. sömürünün.

Aynı şekilde, web sitesinde görünen tüm ticari markalar, ticari isimler veya her türden ayırt edici işaretler, kullanımın veya erişimin kullanıcıya bunlar üzerinde herhangi bir hak kazandırdığı anlaşılmadan, WEB SAHİBİNİN malıdır.

İçeriğin dağıtılması, değiştirilmesi, aktarılması veya kamuya açıklanması ve kullanım haklarının sahibi tarafından açıkça yetkilendirilmemiş diğer eylemler yasaktır.

Bir hyperlink'in kurulması, hiçbir şekilde WEB SAHİBİ ile kurulduğu web sitesinin sahibi arasında bir ilişkinin var olduğu veya WEB'İN SAHİBİNİN içerik veya hizmetlerinin kabul ve tasvip ettiği anlamına gelmez. Hiperlink kurmak isteyenlerin önceden WEB SAHİBİNDEN yazılı olarak izin talep etmeleri gerekmektedir. Her durumda, hyperlink yalnızca web sitemizin ana sayfasına veya ana sayfasına erişime izin verecek ve ayrıca WEB SAHİBİ hakkında yanlış, yanlış veya yanlış beyan veya göstergeler yapmaktan kaçınmalı veya yasa dışı, iyiye aykırı içerik içermelidir. gümrük ve kamu düzeni.

WEB SAHİBİ, her kullanıcının bu web sitesinde kullanıma sunulan materyallere verdiği kullanımdan veya bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen eylemlerden sorumlu değildir.

3. GARANTİ VE SORUMLULUK HARİÇ

Bu web sitesinin içeriği genel niteliktedir ve tüm içeriğe erişim veya eksiksizliği, doğruluğu, geçerliliği veya güncelliği veya belirli bir amaca uygunluğu veya kullanışlılığı tam olarak garanti edilmeksizin yalnızca bilgi amaçlıdır.

SİTE SAHİBİ, yasal sistemin izin verdiği ölçüde, aşağıdakilerden kaynaklanan her türlü zarardan sorumlu değildir:

a) Web sitesine erişilememesi veya içeriğin doğruluğu, doğruluğu, eksiksizliği ve/veya zamanında olmaması, ayrıca iletilen, dağıtılan, depolanan, Kullanıcıların kullanımına sunulan her türlü içeriğin kusurlarının ve kusurlarının varlığı. Web sitesi veya sunulan hizmetler aracılığıyla erişilen

b) İçerikte bilgisayar sistemlerinde, elektronik belgelerde veya kullanıcı verilerinde değişikliğe neden olabilecek virüs veya diğer unsurların bulunması.

c) Sitenin hatalı kullanımı sonucunda yasalara, iyi niyete, kamu düzenine, trafik kullanımlarına ve bu yasal uyarıya uyulmaması. Özellikle ve örnek olarak, WEB SAHİBİ, fikri ve sınai mülkiyet haklarını, ticari sırları, onur haklarını, kişisel ve aile mahremiyetini ve görüntünün kendisini ve ayrıca düzenlemeleri ihlal eden üçüncü şahısların eylemlerinden sorumlu değildir. haksız rekabet ve yasadışı reklam.

Aynı şekilde, WEB SAHİBİ, bu web sitesinin dışında yer alan ve doğrudan web yöneticimiz tarafından yönetilmeyen bilgilerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinde görünen bağlantıların işlevi, yalnızca kullanıcıyı bu web sitesi tarafından sunulan içeriği genişletebilecek diğer kaynakların varlığı hakkında bilgilendirmektir. WEB SAHİBİ, bağlantılı sitelerin işletilmesi veya erişilebilirliği konusunda garanti vermez veya sorumluluk almaz; ne de onları ziyaret etmeyi önermez, davet etmez veya tavsiye etmez, bu nedenle elde edilen sonuçtan sorumlu olmayacaktır. WEB SAHİBİ, üçüncü şahıslar tarafından hiper bağlantıların kurulmasından sorumlu değildir.

© NEXUS AJANSI NEWCO, SL