CASOS D'ÈXIT ESDEVENIMENTS

FORMACIÓ BRAND Ambassadors TJU

ESDEVENIMENT: Formació Brand Ambassadors TJU.

CLIENT: TJU. RICHMARKG Gmbh.

LLOC: Hotel Vinccy Soho (Madrid).

DESCRIPCIÓ: Jornada de formació i motivació de Brand Ambassadors per introducció i promoció d'un nou producte de tabac. Coffee Benvinguda, acreditació assistents, formació i grups de treball roll-play, festa motivacional.

CASOS D'ÈXIT

ALGUNES PERSONES SOMIEN AMB FER GRANS COSES, MENTRE ALTRES ESTAN despertes I LES FAN