BENEFICIS DEL MARXANDATGE

El Comercialització cerca l'optimització del maneig de productes escollint les ubicacions adequades en funció de variables com: lloc, quantitat, temps, forma, d'una banda, i aparadors, taulells i lineals, i l'arquitectura interior, de l'altra; i l'agrupació de productes imant, productes complementaris, de compra premeditada i per impuls.

Però si és important la col·locació del producte, no menys importants són els mitjans per donar a conèixer el seu emplaçament, o el que anomenaríem PLV (publicitat al lloc de venda). La PLV és la que ens permetrà diferenciar-nos dels competidors i la que ens facilitarà seduir el consumidor cap al nostre producte en el moment que realitza la seva elecció de compra. Però la PLV no es limita només a expositors, estands o pantalles digitals, sinó que la gestió al punt de venda del propi producte pot funcionar també com un eficaç instrument de comunicació publicitària i, per què no dir-ho, de sentir experiències.

Cal tenir molt en compte la ubicació geogràfica del centre a l'hora de col·locar aquesta publicitat. La raó és senzilla, la manera de pensar dels consumidors és diferent, per la qual cosa la seva percepció del missatge també serà diferent depenent del lloc i, de la mateixa manera, també serà diferent la manera d'actuar. És a dir, la manera d'atreure els clients cap al nostre producte serà diferent a cada lloc. Això sí, el que mai no podem oblidar són aquells elements que diferencien la nostra marca de la competència.

El mateix passa amb el Comercialització. La veritat és que aquest no té raó per ser uniforme al llarg del temps, ni tampoc a totes les zones geogràfiques, ja que hi ha moments i llocs on aquesta acció pot proporcionar millors resultats.

El marxandatge com a tècnica de màrqueting

Són molts els beneficis que el comercialització ens ofereix des del punt de vista estratègic. Entre ells destaquen els següents:

  • Canvi del concepte de «despatxar» productes per «vendre».
  • Reducció del temps de compra.
  • Conversió de zones fredes a llocs amb vida.
  • Potenciació de la rotació de productes.
  • Substitució de la presència “passiva” per una presència “activa”.
  • Aprofitament al màxim del punt de venda
  • Potencia els «productes imant» del punt de venda (aquells que per les seves característiques peculiars tenen difícil rotació, però que ens interessa la venda).
  • Creació i coordinació d'una adequada comunicació integral al punt de venda.